Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.


Tekst aktu: pdf D20021269L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021269.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021269Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-09-20
Data wydania: 2002-07-25
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP