Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.


Tekst aktu: pdf D20021361L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021361.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021361Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-07
Data wydania: 2002-09-12
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP