Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.


Tekst ogłoszony: pdf D20021375.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-09
Data wydania: 2002-09-16
Data wejścia w życie: 2002-10-24
Data obowiązywania: 2002-10-24
Data uchylenia: 2015-11-01
Organ wydający: MIN. KULTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Uchylenia wynikające z