Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.


Tekst aktu: pdf D20021385L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021385.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021385Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-11
Data wydania: 2002-09-12
Data wejścia w życie: 2003-10-12
Data obowiązywania: 2003-10-12
Data uchylenia: 2013-10-07
Uwagi: Przep. dotyczące instytucji pieniądza elektronicznego stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP