Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.


Tekst aktu: pdf D20021397L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021397.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021397Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-10-14
Data wydania: 2002-10-14
Data wygaśnięcia: 2013-02-15
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 70-73 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP