Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.


Tekst aktu: pdf D20021433L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021433.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021433Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-10-21
Data wydania: 2002-09-13
Data wejścia w życie: 2002-12-01
Data obowiązywania: 2002-12-01
Data uchylenia: 2015-12-05
Uwagi: przepisy art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 17 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 28-36, art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 50-53 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP