Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1600

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D20021600.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-11-18
Data wydania: 2002-11-04
Data wejścia w życie: 2002-12-03
Data obowiązywania: 2002-12-03
Uwagi: Par. 3 pkt 23 i 24 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP