Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.


Tekst aktu: pdf D20021671L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021671.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021671Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-11-28
Data wydania: 2002-10-28
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2012-01-01
Uwagi: Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP