Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.


Tekst aktu: pdf D20021682L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20021682.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20021682Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2002-11-30
Data wydania: 2002-10-30
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Uwagi: Art. 6 ust. 9 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2002 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP