Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.


Tekst ogłoszony: pdf D20021998.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-30
Data wydania: 2002-12-20
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Data uchylenia: 2012-06-09
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylone Akty zmieniające Akty uchylające
Uchylenia wynikające z