Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2058

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20022058L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20022058.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20022058Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-31
Data wydania: 2002-12-19
Data wejścia w życie: 2003-01-15
Data obowiązywania: 2003-01-15
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP