Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074

Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20022074L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20022074.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20022074Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-12-31
Data wydania: 2002-12-18
Data wejścia w życie: 2003-01-01
Data obowiązywania: 2003-01-01
Uwagi: Art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w części dotyczącej rozdziału 4a wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 3 pkt 4 w części dotyczącej rozdziału 4b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP