Dz.U. 2003 nr 5 poz. 53

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych


Tekst aktu: pdf D20030053.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030053.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-17
Data wydania: 2002-12-23
Data wejścia w życie: 2003-02-17
Data obowiązywania: 2003-02-17
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania