Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 79

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20030079L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030079.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030079Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-23
Data wydania: 2002-12-20
Data wejścia w życie: 2003-02-01
Data obowiązywania: 2003-02-01
Uwagi: Art. 1 pkt 44 lit.b wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003 r.; art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym art. 10b ust. 3-5, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 32 ust. 1 pkt 4. , wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP