Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 15 poz. 148

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych


Tekst aktu: pdf D20030148L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030148.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030148Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-02-03
Data wydania: 2003-01-07
Data uchylenia: 2006-01-01
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 180-188, art. 191, art. 193, art. 194 ust. 2 i 3, art. 196, art. 199 i art. 200 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP