Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


Tekst aktu: pdf D20030262.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030262.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-02-26
Data wydania: 2002-12-31
Data wejścia w życie: 2003-03-13
Data obowiązywania: 2003-03-13
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie