Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia


Tekst aktu: pdf D20030391L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030391.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030391Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-17
Data wydania: 2003-01-23
Data wejścia w życie: 2003-04-01
Data obowiązywania: 2003-04-01
Uwagi: art. 200, 201 i 211 weszły w życie z dniem 17 marca 2003 r., natomiast art. 136 ust. 3 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP