Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze


Tekst aktu: pdf D20030535L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030535.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030535Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-04-09
Data wydania: 2003-02-28
Data wejścia w życie: 2003-10-01
Data obowiązywania: 2003-10-01
Uwagi: Przepisy art. 451, art. 454-470, art. 481 i art. 482 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r. Patrz również art. 546 pkt 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "Prawo upadłościowe" na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 978 art. 428 pkt 1
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP