Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów


Tekst ogłoszony: pdf D20030549.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-04-10
Data wydania: 2003-03-24
Data wejścia w życie: 2003-04-25
Data obowiązywania: 2003-04-25
Data uchylenia: 2013-05-17
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP