Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 585

Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20030585.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2001-12-31
Data wejścia w życie: 2002-05-28
Data obowiązywania: 2002-05-28
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP