Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego


Tekst aktu: pdf D20030592L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030592.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030592Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2003-04-11
Data wejścia w życie: 2003-07-16
Data obowiązywania: 2003-07-16
Uwagi: Art. 7 ust. 3 weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP