Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"


Tekst aktu: pdf D20030621L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030621.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030621Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-04-18
Data wydania: 2003-03-28
Data wejścia w życie: 2003-05-03
Data obowiązywania: 2003-05-03
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP