Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych


Tekst aktu: pdf D20030721L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030721.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030721Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-05-10
Data wydania: 2003-04-10
Data wejścia w życie: 2003-05-25
Data obowiązywania: 2003-05-25
Data wygaśnięcia: 2020-12-31
Uwagi: Z dniem 16 grudnia 2006 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie -Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (na podst. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601)
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP