Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


Tekst aktu: pdf D20030789L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030789.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030789Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-05-17
Data wydania: 2003-03-28
Data wejścia w życie: 2003-06-01
Data obowiązywania: 2003-06-01
Uwagi: Art. 27 ust. 6 oraz art. 43 ust. 3 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP