Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.


Tekst ogłoszony: pdf D20030844.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030844Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-05-22
Data wydania: 2003-03-13
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP