Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tekst aktu: pdf D20030873L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030873.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030873Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-05-29
Data wydania: 2003-04-24
Data wejścia w życie: 2003-06-29
Data obowiązywania: 2003-06-29
Uwagi: Art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające