Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Tekst aktu: pdf D20030874L.pdf
  pdf D20030874.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20030874.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030874Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-29
Data wydania: 2003-04-24
Data wejścia w życie: 2003-06-29
Data obowiązywania: 2003-06-29
Uwagi: Art. 22 i 23 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP