Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 919

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych


Tekst ogłoszony: pdf D20030919.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20030919Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2003-06-04
Data wydania: 2003-04-28
Data wygaśnięcia: 2015-09-21
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 38-41 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych Dz. U. Nr 140, poz. 940.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP