Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt


Tekst aktu: pdf D20031002L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031002.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031002Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2003-06-18
Data wydania: 2003-05-21
Data wygaśnięcia: 2013-07-30
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. Nr 111, poz. 724
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP