Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej


Tekst ogłoszony: pdf D20031117.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031117Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2003-07-09
Data wydania: 2003-06-13
Data wygaśnięcia: 2013-11-29
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 311-314 ustawy Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP