Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym


Tekst aktu: pdf D20031143L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031143.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031143Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-07-14
Data wydania: 2003-06-13
Data wejścia w życie: 2003-08-14
Data obowiązywania: 2003-08-14
Uwagi: Art. 22 pkt 1 wszedł w życie z dniem 16 lipca 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP