Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej


Tekst aktu: pdf D20031151L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031151.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031151Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-16
Data wydania: 2003-05-22
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Data uchylenia: 2016-01-01
Uwagi: art. 189 oraz art. 249 weszły w życie z dniem 16 lipca 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP