Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1153

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych


Tekst aktu: pdf D20031153L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031153.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031153Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-07-16
Data wydania: 2003-05-22
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Uwagi: Tytuł ustawy zmieniony przez art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1348 z dniem 11 października 2015 r. "Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym"
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP