Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach


Tekst aktu: pdf D20031175L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031175.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031175Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-21
Data wydania: 2003-06-13
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Data uchylenia: 2014-05-01
Uwagi: art. 50 ust. 3 i 4, art. 51 ust. 3 i art. 162 weszły w życie z dniem 21 lipca 2003 r. ustawa zmieniona ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz.U. Nr 165, poz. 1170) z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczacego warunków przystapienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP