Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe


Tekst aktu: pdf D20031188L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031188.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031188Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-24
Data wydania: 2003-06-12
Data wejścia w życie: 2003-08-24
Data obowiązywania: 2003-08-24
Data uchylenia: 2013-01-01
Uwagi: art. 7-12, art. 15 i art. 19 weszły w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.; art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3-5 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b wszedł w życie z dniem 24 lipca 2003 r. art. 84 pkt 2 lit. c wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP