Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej


Tekst aktu: pdf D20031268L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031268.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031268Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-08-01
Data wydania: 2003-06-27
Data wejścia w życie: 2003-10-01
Data obowiązywania: 2003-10-01
Uwagi: Art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 4 i 5 weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r., art. 2 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP