Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych


Tekst aktu: pdf D20031323L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031323.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031323Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-08
Data wydania: 2003-06-12
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Data uchylenia: 2013-04-28
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP