Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1493

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności


Tekst ogłoszony: pdf D20031493.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-29
Data wydania: 2003-08-25
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Data uchylenia: 2017-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Orzeczenie TK Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP