Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej


Tekst aktu: pdf D20031502L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031502.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031502Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2003-09-01
Data wydania: 2003-06-06
Data wygaśnięcia: 2013-08-16
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 61-66 i 68 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. Dz. U. Nr 32, poz. 131
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP