Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1547

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw


Tekst aktu: pdf D20031547L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031547.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031547Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 2003-08-28
Data uchylenia: 2010-09-14
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 207-211 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998, Nr 95, poz. 602)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Akty wykonawcze Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP