Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych


Tekst aktu: pdf D20031612L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031612.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031612Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-22
Data wydania: 2003-08-29
Data wejścia w życie: 2003-10-07
Data obowiązywania: 2003-10-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP