Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1840

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw


Tekst aktu: pdf D20031840L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031840.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031840Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-11-05
Data wydania: 2003-10-02
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: art. 6 i art. 11 wchodzą w życie z dniem 6 grudnia 2003 r., natomiast art. 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP