Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


Tekst aktu: pdf D20031966L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031966.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031966Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-11-29
Data wydania: 2003-11-13
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Uwagi: Art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 69 pkt 5, art. 97, art. 98, art. 100 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP