Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane


Tekst aktu: pdf D20032016L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20032016.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20032016Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-12-05
Data wydania: 2003-11-21
Data uchylenia: 2006-08-18
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 105 ust. 2, art. 106 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP