Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2020

Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20032020L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20032020.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20032020Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-12-08
Data wydania: 2003-10-30
Data wejścia w życie: 2003-12-23
Data obowiązywania: 2003-12-23
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP