Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006


Tekst aktu: pdf D20032037L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20032037.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20032037Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-12-11
Data wydania: 2003-11-28
Data wejścia w życie: 2003-12-26
Data obowiązywania: 2003-12-26
Data uchylenia: 2008-01-01
Uwagi: Przepisy art. 7-22 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP