Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Tekst ogłoszony: pdf D20032255.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20032255Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-12-30
Data wydania: 2003-11-28
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 6 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r. Organ zobowiązany - Minister Właściwy do Spraw Rodziny. Dodane zmianą Dz. U. 2012, poz. 1548.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP