Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności


Tekst aktu: pdf D20040076L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040076.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040076Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-01-23
Data wydania: 2003-12-18
Data wejścia w życie: 2004-02-07
Data obowiązywania: 2004-02-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP