Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym


Tekst ogłoszony: pdf D20040257.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040257Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-02-26
Data wydania: 2004-01-23
Data wejścia w życie: 2004-03-01
Data obowiązywania: 2004-03-01
Data uchylenia: 2009-03-01
Uwagi: Przepisy art. 1-26, art. 27 ust. 2-7, art. 28 i 29, art. 30 ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39-42, art. 46 ust. 2, art. 54-60, art. 62-122 oraz art. 124-126, weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP