Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej


Tekst aktu: pdf D20040287L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20040287.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20040287Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-03-02
Data wydania: 2004-01-29
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 40, art. 41 ust. 2-5 i art. 42 weszły w życie z dniem 17 marca 2004 r. oraz art. 12 ust. 5 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP